Email      
Homepages      
About      
Front page      
Links      
Roots      
Copyrights      
Guestbook      
Message board      

About kouhi.net

Kouhi.net on yksityisesti ylläpidetty eräänlainen portaali.
Sivuston tarkoituksena on yksinkertaisesti kerätä saman katon alle kaikki Kouhit. Kouheiksi lasketaan sellaiset henkilöt, joiden sukunimi on Kouhi joko veren perintönä tai avioliiton kautta tai suonissa virtaa Kouhin veri suoraan alenevassa polvessa. Kouhiksi voidaan poikkeustapauksissa laskea henkilö, joka vahvasti tuntee itsensä Kouhiksi täyttämättä kuitenkaan mitään aiemmin mainituista kriteereistä. Tällöin tulee tietysti esittää vahvat perustelut.

Halutessaan Kouhiksi tunnustautuva saa sähköpostiosoitteen muotoa etunimi@kouhi.net sekä kotisivuosoitteen www.kouhi.net/etunimi. Kotisivuosoitteet ovat ns. redirect-osoitteita, eli sivujen täytyy fyysisesti sijaita jollain muulla palvelimella. Valitettavasti kouhi.net ei pysty nykyisillä resursseilla tarjoamaan kotisivutilaa.

Sekä sähköposti- että redirect-osoitteet ovat Kouheille ilmaisia.

Kouhi.net-domainin oikeudet omistaa Timo Kouhi, joka myös ylläpitää palvelua. Ylläpitäjä ei ole sitoutunut mihinkään, ei takaa palvelulle minkäänlaista laatua eikä lupaa mitään elinikää. Palvelu pysynee kuitenkin aktiivisena ja toimintakuntoisena hamaan tulevaisuuteen, ellei ylläpitäjälle tule ylitsepääsemättömiä esteitä. Ylläpitäjä on tehnyt sopimuksen palvelintilasta ja sähköpostin toiminnasta Doteasyn kanssa eikä näin ollen ota vastuuta sopimuskumppanistaan johtuvista häiriöistä palveluiden tarjonnassa.

Alunperin kouhi.net oli suunnattu ylläpitäjän oman suvun areenaksi, mutta asian tultua ajankohtaiseksi päätti ylläpitäjä toivottaa avosylin tervetulleiksi myös toisen suomalaisen Kouhin suvun edustajat. Siis kaikki Kouhit tänne vaan!